ลูกอุดเกลียว(PVC, PVC หัวหมวก, ซิ้ง)

 
ปลั๊กอุด P.V.C.   ปลั๊กอุด P.V.C. (หัวหมวก)
     
ปลั๊กอุดซิ้ง
   

ขนาด

ปลั๊กอุด P.V.C.

ปลั๊กอุด P.V.C. (หัวหมวก)

ปลั๊กอุดซิ้ง

½”

½”

½”

¾”

¾”

¾”

1”

 

1”

1 ¼”

 

 

1 ½”

 

 

2”